هدایا و جوایز آسوبانه برای مشتریان عزیز

در ازای خرید از بازرگانی آسو هدایای ویژه شامل :

یک عدد خردکن نایسر دایسر

و یک عدد ریش تراش دریافت کنید.

هدایا و جوایز آسوبانه برای فروشندگان عزیز

علاوه بر این به فروشنده برتر سال یک تور به همراه یک مهمان تعلق می گیرد.