تماس با ما

آدرس : استان کردستان ، منطقه تجاری و اقتصادی بانه ، مجتمع تجاری مرکزی طبقه همکف ، پلاک ۱۶۸

دفتر گروه آسو در خدمت مشتریان گرامی می باشد

عثمانی :                ۰۹۱۸۹۷۵۷۸۶۱

عثمانی :                ۰۹۱۸۵۳۲۴۹۱۹

عثمانی :               ۰۹۳۷۸۸۷۶۰۵۵
شماره دفتر  گروه : ۰۸۷۳۴۲۱۶۷۵۷